Et produkt - en framtid

Yawar Bokhari startet i 1989 opp og utviklet filleryefabrikken BOKHARI, som ligger i Sultanabad, en landsby på rundt 15.000 innbyggere rett i utkanten av Faisalabad. Her er svært mange analfabeter og det er vanskelig å få skolegang for barn.

Yawar bygde opp en levedyktig fabrikk, men samtidig så han de vanskelige kårene spesielt pakistanske arbeiderklassekvinner lever under, og ville gjøre noe! Yawar Bokhari bestemte seg for å gi skolegang til barna til de ansatte, og i 1996 ble grunnsteinen lagt til Laila Amar Model School (LAMS). Laila og Amar er Yawar Bokharis datter og sønn, som nå har arvet både fabrikken og skolen etter Yawars bortgang i 2012.

BOKHARI ønsker å bidra til trygghet og sosial omsorg for familiene til veverne. Barna er fremtiden og vi ønsker å fremme økt lese- og skrive kunnskap. God utdannelse er også viktig for å bidra til fremtidshåp og sikre økonomiske rammer. Rundt 650 elever, de fleste jenter har i dag plass på skolen LAMS, som ligger vegg i vegg med BOKHARIs fabrikk. Mange av jentene er de første i sine familier som lærer å lese og skrive!

Det unike i dette prosjektet er samarbeider mellom fabrikken og skolen. Filleryer og nå også en rekke andre tekstilprodukter, produseres og eksporteres til Norge og Sverige. Overskuddet fra dette salget går til driften og videreutviklingen av LAMS.

Kjøper du et BOKHARI-produkt er DU med på å gi jenter en mulighet til å være med å bestemme sin egen fremtid.

heritage-grid.jpg

Bli LAMS Ambassadør

Ambassadørordningen ble startet opp i 2013 for å gi støttespillere av LAMS i Norge en mulighet til å bidra til langsiktig drift og fremgang i skoleprosjektet. Ved å være en LAMS Ambassadør er du med på å sikre kvalitetsutdanning og en fremtid for tusenvis av jenter ved LAMS, bidra til bærekraftige og framtidsrettete arbeidsmuligheter for jenter etter endt utdanning, samt å ta globalt samfunnsansvar.

Har du spørsmål om det å være LAMS Ambassadør, vil vite mer, eller har tanker eller ideer om hvordan du kan bidra til å støtte LAMS, så vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt!

 


Stiftelsen Laila og Amars skole og college for jenter, Hammersengveien 49, 2618 Lillehammer, Norge

Organisasjonsnummer: 982405955   E-post: stiftelsen.lams@gmail.com   Kontonummer for bidrag: 6188.56.69742